NazwaTypDataOperacja
brak danychdokument2019-03-22MODYFIKACJA
brak danychdokument2019-03-22MODYFIKACJA
RDOŚ 6.pdfplik2019-03-22UTWORZENIE
brak danychdokument2019-03-22MODYFIKACJA
Obwieszczenie z dnia 13 marca 2019 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-17 na odcinkuk węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska" (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700 - w zakresie rozbudowy drogi DK2, budowy dróg serwisowych wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej"el. menu2019-03-22MODYFIKACJA
brak danychdokument2019-03-22UTWORZENIE
Obwieszczenie z dnia 13 marca 2019 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-17 na odcinkuk węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska" (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700 - w zakresie rozbudowy drogi DK2, budowy dróg serwisowych wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej"el. menu2019-03-22MODYFIKACJA
Obwieszczenie z dnia 13 marca 2019 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-17 na odcinkuk węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska" (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700 - w zakresie rozbudowy drogi DK2, budowy dróg serwisowych wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej"el. menu2019-03-22MODYFIKACJA
Obwieszczenie z dnia 13 marca 2019 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-17 na odcinkuk węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska" (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700 - w zakresie rozbudowy drogi DK2, budowy dróg serwisowych wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej"el. menu2019-03-22MODYFIKACJA
Obwieszczenie z dnia 13 marca 2019 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-17 na odcinkuk węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska" (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700 - w zakresie rozbudowy drogi DK2, budowy dróg serwisowych wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej"el. menu2019-03-22MODYFIKACJA
Obwieszczenie z dnia 13 marca 2019 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-17 na odcinkuk węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska" (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700 - w zakresie rozbudowy drogi DK2, budowy dróg serwisowych wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej"el. menu2019-03-22MODYFIKACJA
Obwieszczenie z dnia 13 marca 2019 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-17 na odcinkuk węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska" (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700 - w zakresie rozbudowy drogi DK2, budowy dróg serwisowych wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej"el. menu2019-03-22MODYFIKACJA
Obwieszczenie z dnia 13 marca 2019 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-17 na odcinkuk węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska" (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700 - w zakresie rozbudowy drogi DK2, budowy dróg serwisowych wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej"el. menu2019-03-22MODYFIKACJA
Obwieszczenie z dnia 13 marca 2019 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-17 na odcinkuk węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska" (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700 - w zakresie rozbudowy drogi DK2, budowy dróg serwisowych wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej"el. menu2019-03-22MODYFIKACJA
Obwieszczenie z dnia 13 marca 2019 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-17 na odcinkuk węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska" (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700 - w zakresie rozbudowy drogi DK2, budowy dróg serwisowych wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej"el. menu2019-03-22UTWORZENIE
brak danychdokument2019-03-22MODYFIKACJA
brak danychdokument2019-03-22MODYFIKACJA
spis inwent. DuchnĂłw.pdfplik2019-03-22UTWORZENIE
brak danychdokument2019-03-22MODYFIKACJA
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomości położone w Wiązownie oznaczone jako działka nr 122 z obrębu geodezyjnego Duchnówel. menu2019-03-22MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>