NazwaTypDataOperacja
brak danychdokument2020-05-26MODYFIKACJA
brak danychdokument2020-05-26MODYFIKACJA
59.251.2020.pdfplik2020-05-26UTWORZENIE
58.250.2020.pdfplik2020-05-26UTWORZENIE
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna z dnia 11.05.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa i długości 170 m na terenie dział e k nr ew. 415 i 520 położonych w obrębie geodezyjnym 5 Duchnów gmina Wiązownael. menu2020-05-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna z dnia 11.05.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych SN 15kV i nN 0,4kV, w tym budowie linii kablowych i napowietrznych SN 15kV, budowie linii kablowych i napowietrznych nN 0,4kV, budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV kontenerowej, budowie złącza nN 0,4kV na terenie działki nr ew. 205 położonej w obrębie geodezyjnym 6 Dziechciniec, gmina Wiązowna.el. menu2020-05-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna z dnia 11.05.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych SN 15kV i nN 0,4kV, w tym budowie linii kablowych i napowietrznych SN 15kV, budowie linii kablowych i napowietrznych nN 0,4kV, budowie stacji transformatorowych 15/0,4kV kontenerowych 4 kpl, budowie złączy kontenerowych (rozdzielni) SN 15kV 3 kpl. i nN 0,4kV 4 kpl. na terenie działek nr ew. 1/21, 2/1, 3/1, 4/1 , 5/2, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 238/1, 238/2 i na terenie części działki nr ew. 1/22 i położonych w obrębie geodezyjnym 6 Dziechciniec, gmina Wiązowna , na terenie działek nr ew. 105/3, 224/3, 310/7, 310/8, 310/11, 353/2, 355/2, 356/2, 357/2, 358/2 i części działek nr ew. 99, 105/6, 124, 267, 268/1, 268/5, 294/3, 295, 318/1, 359/2, 360 położonych w obrębie geodezyjnym 18 Pęclin, gmina Wiązowna.el. menu2020-05-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna z dnia 11.05.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych SN 15kV i nN 0,4kV, w tym budowie linii kablowych i napowietrznych SN 15kV, budowie linii kablowych i napowietrznych nN 0,4kV, budowie stacji transformatorowych 15/0,4kV kontenerowych 3 kpl, budowie złączy kontenerowych (rozdzielni) SN 15kV 2 kpl. i nN 0,4kV 3 kpl. na terenie części działek nr ew. 1/22, 13/1, 24/2, 25/2, 234 położonych w obrębie geodezyjnym 6 Dziechciniec, gmina Wiązowna , na terenie działek nr ew. 317/9, 350/21, 354/1, 359/3, 361 i części działek nr ew. 228, 311, 318/1, 320/3, 321/15, 342, 359/2, 360, 362/5 , 320/4 położonych w obrębie geodezyjnym 18 Pęclin, gmina Wiązowna.el. menu2020-05-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 11.05.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych budowie sieci elektroenergetycznych SN 15kV i nN 0,4kV, w tym budowie linii kablowych i napowietrznych SN 15kV, budowie linii kablowych i napowietrznych nN 0,4kV na terenie działek nr ew. 29/2, 236/2, 237/2, 239/2 i części działek nr ew. 24/2, 25/2, 234 położonych w obrębie geodezyjnym 6 Dziechciniec, gmina Wiązowna, na terenie działki nr ew. 337/10 i części działki nr ew. 342 położ onych w obrębie geodezyjnym 18 Pęclin, gmina Wiązowna oraz na terenie części działki nr ew. 56 położonej w obrębie geodezyjnym 27 Żanęcin, gmina Wiązowna.el. menu2020-05-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna z dnia 11.05.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nN-0,4kV, w tym budowie linii kablowych i napowietrznych SN-15kV, budowie linii kablowych i napowietrznych nN-0,4kV, budowie stacji transformatorowych 15/0,4kV kontenerowych - 1 kpl, budowie złączy kontenerowych (rozdzielni) SN-15kV - 2 kpl. i nN-0,4kV - 1 kpl. na terenie części działek nr ew. 1/2, 1/4, 316, 385/1, 3 położonych w obrębie geodezyjnym 16 - Malcanów, gmina Wiązowna el. menu2020-05-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna z dnia 11.05.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznytch SN-15kV i nN-0,4KV, w tym budowie linii kablowych i napowietrznych SN-15kV, budowie linii kablowych i napowietrznych nN-0,4kV, budowie stacji transformatorowych 15/0,4kV kontenerowych - 1 kpl, budowie złączy kontenerowych (rozdzielni) SN-15kV - 2 kpl. i nN-0,4kV - 1 kpl. na terenie części działek nr ew. 578, 579 położonych w obrębie geodezyjnym 6 - Dziechciniec, gmina Wiązowna, na terenie działek nr ew. 245/6, 245/12, 246/6, 247/6, 250/10, 251/14, 252/1, 305/18, 308/3, 310/1, 325, 333, 248 i części działek nr ew. 305/8 i 326 położonych w obrębie geodezyjnym 16 - Malcanów, gmina Wiązownael. menu2020-05-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna z dnia 11.05.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 110 o długości ok. 75 mb wraz z uzbrojeniem (hydranty, zasuwy) na terenie części działki nr ew. 305/8 położonej w obrębie geodezyjnym 16 - Malcanów (ul. Szyszkowa), gmina Wiązownael. menu2020-05-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna z dnia 11.05.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Etap I: budowie sieci wodociągowej DN 110 o długości ok. 80 mb wraz z uzbrojeniem (hydranty, zasuwy) na terenie części działki nr ew. 32 - ul. Armii Krajowej i części działki nr ew. 468 położonych w obrębie geodezyjnym 14 - Lipowo, gmina Wiązowna, Etap II: budowie sieci wodociągowej DN 110 o długości ok. 290 mb wraz z uzbrojeniem (hydranty, zasuwy) na terenie części działki nr ew. 94/2 - ul. Wypoczynkowej i części działki nr ew. 468 położonych w obrębie geodezyjnym 14 - Lipowo, gmina Wiązownael. menu2020-05-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna z dnia 11.05.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 110 o długości ok. 430 mb wraz z uzbrojeniem (hydranty, zasuwy) na terenie części działki nr ew. 520 - ul. Wspólna i części działki nr ew. 447/6 - ul. Kazimierza Dowjata oraz działki nr ew. 530/16 położonych w obrębie geodezyjnym 5 - Duchnów, gmina Wiązownael. menu2020-05-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 110 o długości ok. 496 mb wraz z uzbrojeniem (hydranty, zasuwy) na terenie części działki nr ew. 13/11 - ul. Polna oraz działki nr ew. 13/46 położonych w obrębie geodezyjnym 8 - Glinianka, gmina Wiązownael. menu2020-05-26MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna z dnia 11.05.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OTW4405D wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie części działki nr ew.120/1 położonej w obrębie geodezyjnym 23 - Wola Ducka, gmina Wiązownael. menu2020-05-26MODYFIKACJA
brak danychdokument2020-05-25MODYFIKACJA
brak danychdokument2020-05-25MODYFIKACJA
23. Program osłonowy w zakresie dożywiania.docxplik2020-05-25UTWORZENIE
22. Gminny program dla rodzin wieloletnich 2019.docxplik2020-05-25UTWORZENIE

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>