Uchwała nr 55.XIV.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 sierpnia 2011r.,   w/s trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała nr 264/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 września 2011 roku w/s orzeczenia nieważności uchwały nr 55.XIV.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 sierpnia 2011 r. w /s trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (w części).

 

Uchwała nr 450/LI/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 czerwca 2010r.   w/s określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna za I półrocze
 

Wytworzył:
Rada Gminy
Udostępnił:
Lidia Piotrowska
(2008-10-27 11:20:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Lidia Piotrowska
(2011-10-24 09:52:02)