Uchwała nr 52.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok z późn. zm.;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 53.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w/s zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019 - 2033, z późn. zm.;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 54.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w/s przeprowadzenia ponownych wyborów organu jednostki pomocniczej sołectwa Wola Karczewska;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 55.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 56.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w/s ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 57.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Glinianka Wrzosowa - Wawrzyniecka”;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 58.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Polna Bis – obszar planistyczny „A”

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 59.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w/s zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 165.XLVII.2017 Rady Gminy Wiązowna  z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania przestrzeni publicznej w Wiązownie nazwy „Gminny Park Centrum” i wprowadzenia regulaminu korzystania z ww. Parku;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 60.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w/s zmiany uchwały Nr 31.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz trybu ich pobierania;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 61.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w/s nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Góraszka;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 62.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w/s nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 63.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w/s nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wola Ducka;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 64.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w/s wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Glinianka;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 65.VIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 9 maja 2019 r. w/s wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna;

Protokół z głosowania uchwały

Wytworzył:
Renata Falińska
Udostępnił:
Paula Woźnica
(2019-05-17 15:41:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Paula Woźnica
(2019-05-21 10:04:29)