Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku

Na podstawie art. 14 ustawy o petycjach (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) informujemy, że w roku 2018 wpłynęły cztery petycje.

 

L.p.

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

1

Petycja o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego nr 14 - Lipowo

Zgodnie z wnioskiem przystąpiono do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Glinianka Lipowo - Armii Krajowej, Wierzbowa

2

Petycja o utworzenie oddziału przedszkolnego w Gliniance

Zapewnione zostały miejsca w placówkach publicznych dla wszystkich dzieci w wieku 3-5 lat od 1 września 2018 r.

3

Petycja o przeprowadzenie analizy i rozważenia instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd systemów fotowoltaicznych

Przeprowadzono analizę i umieszczono instalacje systemów fotowoltaicznych na budynkach użytkowanych przez gminę, przez co wywiązano się z zapisów art. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej.

4

Petycja o dokonanie analizy możliwości wdrożenia w JST - procedur związanych z pełnym użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Dokonano analizy możliwości wdrożenia w JST procedur związanych z pełnym użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

Wytworzył:
Lidia Piotrowska
Udostępnił:
Lidia Piotrowska
(2019-05-06 13:43:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Lidia Piotrowska
(2019-05-06 13:44:00)