Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Uchwała nr 49.VII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wiązowna


Uchwała nr 20.XX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej


Uchwała nr 25.V.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała nr 136.XVII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała nr 137.XVII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiązowna


Uchwała nr 138.XVII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


Uchwała nr 139.XVII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


Uchwała nr 140.XVII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wytworzył:
Karol Bronikowski
Udostępnił:
Edyta Brońka
(2019-04-24 08:51:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Edyta Brońka
(2019-04-24 13:45:32)