Uchwała nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019-2033

Uchwała nr Wa.34.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18.01.2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wiązowna


Uchwała nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok

Uchwała nr Wa.35.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18.01.2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Wiązowna na rok 2019

Wytworzył:
Renata Falińska
Udostępnił:
Edyta Brońka
(2018-12-28 10:06:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Edyta Brońka
(2019-12-31 09:51:25)