Zarządzenie nr 129.681.2018 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 roku

Uchwała nr Wa.336.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26.09.2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Wiązowna informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna za pierwsze półrocze 2018 roku

Wytworzył:
Janusz Budny
Udostępnił:
Edyta Brońka
(2018-09-26 14:49:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Edyta Brońka
(2018-10-04 08:10:30)