Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2017 rok

Zarządzenie nr 41.593.2018 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2017 rok

Uchwała nr Wa.146.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11.04.2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wiązowna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2017 rok


Informacja o stanie mienia Gminy Wiązowna na dzień 31.12.2017 r.

Zarządzenie nr 42.594.2018 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia Gminy Wiązowna na dzień 31.12.2017 r.


Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok

Zarządzenie nr 43.595.2018 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok

Wytworzył:
Janusz Budny
Udostępnił:
Małgorzata Kąkol
(2018-04-04 12:55:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Kąkol
(2018-04-18 14:38:56)