UCHWAŁA Nr 106.XV.2015 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 29 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Mienia- Etap III”

+ załącznik nr 1 rysunek planu

+ załącznik nr 2a wykaz uwag nieuwzględnionych

+ załącznik nr 2b wykaz uwag nieuwzględnionych

+ załącznik nr 2c wykaz uwag nieuwzględnionych

+ załącznik nr 3 Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego p.n. „Mienia- Etap III”

 

Wytworzył:
Rada Gminy
Udostępnił:
Małgorzata Kąkol
(2016-01-13 10:51:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Kąkol
(2016-01-13 10:55:57)