Uchwała Nr 449/LI/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 czerwca 2010r.   w/s określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności użytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 

Wytworzył:
Rada Gminy
Udostępnił:
Lidia Piotrowska
(2015-11-12 11:57:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Lidia Piotrowska
(2015-11-12 11:57:38)