Informacja o sposobach i zasadach udostępniania danych zawartych w rejestrach, ewidencjach i sprawozdaniach


Dane zawarte w prowadzonych rejestrach  udostępniane są w siedzibie Urzędu na wniosek zainteresowanego podmiotu. Informacje udziela pracownik prowadzący dany rejestr / ewidencję / sprawozdanie z zastrzeżeniem informacji, których udostępnienie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.


Wykaz rejestrów, ewidencji i sprawozdań

Wydział Planowania Przestrzennego - wersja .XLS     wersja .PDF


Wydział Podatków - wersja .XLS     wersja .PDF


Wydział Finansowy - wersja .XLS     wersja .PDF


Urząd Stanu Cywilnego - wersja .XLS     wersja .PDF


Wydział Spraw Społecznych - wersja .XLS     wersja .PDF


Działalność Gospodarcza - wersja .XLS     wersja .PDF


Wydział Administracyjny - wersja .XLS     wersja .PDF


Wydział Inwestycji - wersja .XLS     wersja .PDF


Wydział Ochrony Środowiska - wersja .XLS     wersja .PDF


 

Wydział Inwestycji - wersja .XLS     wersja .PDF

Wytworzył:
Urząd Gminy
Udostępnił:
Lidia Piotrowska
(2003-06-30 18:06:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Kąkol
(2018-02-12 10:49:02)