Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Piątek 05.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
brak danychdokument2020-06-05MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 18/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nN-0,4kV, w tym budowę linii kablowych i napowietrznych SN-15kV, budowę linii kablowych i napowietrznych nN-0,4kV, budowę stacji transformatorowych 15/0,4kV kontenerowych, budowę złączy kontenerowych (rozdzielni) SN-15kV i nN-0,4kV na terenie części działek nr ew. 113, 119, 162, 233, 242, 160 położonych w obrębie geodezyjnym 6 - Dziechciniec, gmina Wiązowna, na terenie działki nr ew. 337/9 i części działek nr ew. 339, 340, 342 położonych w obrębie geodezyjnym 18 - Pęclin, gmina Wiązowna oraz na terenie działki nr ew. 134/10 i części działek nr ew. 56, 176, 214, 287/1, 298 położonych w obrębie geodezyjnym 27 - Żanęcin, gmina Wiązownael. menu2020-06-05MODYFIKACJA
brak danychdokument2020-06-05UTWORZENIE
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 18/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nN-0,4kV, w tym budowę linii kablowych i napowietrznych SN-15kV, budowę linii kablowych i napowietrznych nN-0,4kV, budowę stacji transformatorowych 15/0,4kV kontenerowych, budowę złączy kontenerowych (rozdzielni) SN-15kV i nN-0,4kV na terenie części działek nr ew. 113, 119, 162, 233, 242, 160 położonych w obrębie geodezyjnym 6 - Dziechciniec, gmina Wiązowna, na terenie działki nr ew. 337/9 i części działek nr ew. 339, 340, 342 położonych w obrębie geodezyjnym 18 - Pęclin, gmina Wiązowna oraz na terenie działki nr ew. 134/10 i części działek nr ew. 56, 176, 214, 287/1, 298 położonych w obrębie geodezyjnym 27 - Żanęcin, gmina Wiązownael. menu2020-06-05MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 18/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nN-0,4kV, w tym budowę linii kablowych i napowietrznych SN-15kV, budowę linii kablowych i napowietrznych nN-0,4kV, budowę stacji transformatorowych 15/0,4kV kontenerowych, budowę złączy kontenerowych (rozdzielni) SN-15kV i nN-0,4kV na terenie części działek nr ew. 113, 119, 162, 233, 242, 160 położonych w obrębie geodezyjnym 6 - Dziechciniec, gmina Wiązowna, na terenie działki nr ew. 337/9 i części działek nr ew. 339, 340, 342 położonych w obrębie geodezyjnym 18 - Pęclin, gmina Wiązowna oraz na terenie działki nr ew. 134/10 i części działek nr ew. 56, 176, 214, 287/1, 298 położonych w obrębie geodezyjnym 27 - Żanęcin, gmina Wiązownael. menu2020-06-05MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 18/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nN-0,4kV, w tym budowę linii kablowych i napowietrznych SN-15kV, budowę linii kablowych i napowietrznych nN-0,4kV, budowę stacji transformatorowych 15/0,4kV kontenerowych, budowę złączy kontenerowych (rozdzielni) SN-15kV i nN-0,4kV na terenie części działek nr ew. 113, 119, 162, 233, 242, 160 położonych w obrębie geodezyjnym 6 - Dziechciniec, gmina Wiązowna, na terenie działki nr ew. 337/9 i części działek nr ew. 339, 340, 342 położonych w obrębie geodezyjnym 18 - Pęclin, gmina Wiązowna oraz na terenie działki nr ew. 134/10 i części działek nr ew. 56, 176, 214, 287/1, 298 położonych w obrębie geodezyjnym 27 - Żanęcin, gmina Wiązownael. menu2020-06-05MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 18/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nN-0,4kV, w tym budowę linii kablowych i napowietrznych SN-15kV, budowę linii kablowych i napowietrznych nN-0,4kV, budowę stacji transformatorowych 15/0,4kV kontenerowych, budowę złączy kontenerowych (rozdzielni) SN-15kV i nN-0,4kV na terenie części działek nr ew. 113, 119, 162, 233, 242, 160 położonych w obrębie geodezyjnym 6 - Dziechciniec, gmina Wiązowna, na terenie działki nr ew. 337/9 i części działek nr ew. 339, 340, 342 położonych w obrębie geodezyjnym 18 - Pęclin, gmina Wiązowna oraz na terenie działki nr ew. 134/10 i części działek nr ew. 56, 176, 214, 287/1, 298 położonych w obrębie geodezyjnym 27 - Żanęcin, gmina Wiązownael. menu2020-06-05MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 18/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nN-0,4kV, w tym budowę linii kablowych i napowietrznych SN-15kV, budowę linii kablowych i napowietrznych nN-0,4kV, budowę stacji transformatorowych 15/0,4kV kontenerowych, budowę złączy kontenerowych (rozdzielni) SN-15kV i nN-0,4kV na terenie części działek nr ew. 113, 119, 162, 233, 242, 160 położonych w obrębie geodezyjnym 6 - Dziechciniec, gmina Wiązowna, na terenie działki nr ew. 337/9 i części działek nr ew. 339, 340, 342 położonych w obrębie geodezyjnym 18 - Pęclin, gmina Wiązowna oraz na terenie działki nr ew. 134/10 i części działek nr ew. 56, 176, 214, 287/1, 298 położonych w obrębie geodezyjnym 27 - Żanęcin, gmina Wiązownael. menu2020-06-05MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 18/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nN-0,4kV, w tym budowę linii kablowych i napowietrznych SN-15kV, budowę linii kablowych i napowietrznych nN-0,4kV, budowę stacji transformatorowych 15/0,4kV kontenerowych, budowę złączy kontenerowych (rozdzielni) SN-15kV i nN-0,4kV na terenie części działek nr ew. 113, 119, 162, 233, 242, 160 położonych w obrębie geodezyjnym 6 - Dziechciniec, gmina Wiązowna, na terenie działki nr ew. 337/9 i części działek nr ew. 339, 340, 342 położonych w obrębie geodezyjnym 18 - Pęclin, gmina Wiązowna oraz na terenie działki nr ew. 134/10 i części działek nr ew. 56, 176, 214, 287/1, 298 położonych w obrębie geodezyjnym 27 - Żanęcin, gmina Wiązownael. menu2020-06-05MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 18/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nN-0,4kV, w tym budowę linii kablowych i napowietrznych SN-15kV, budowę linii kablowych i napowietrznych nN-0,4kV, budowę stacji transformatorowych 15/0,4kV kontenerowych, budowę złączy kontenerowych (rozdzielni) SN-15kV i nN-0,4kV na terenie części działek nr ew. 113, 119, 162, 233, 242, 160 położonych w obrębie geodezyjnym 6 - Dziechciniec, gmina Wiązowna, na terenie działki nr ew. 337/9 i części działek nr ew. 339, 340, 342 położonych w obrębie geodezyjnym 18 - Pęclin, gmina Wiązowna oraz na terenie działki nr ew. 134/10 i części działek nr ew. 56, 176, 214, 287/1, 298 położonych w obrębie geodezyjnym 27 - Żanęcin, gmina Wiązownael. menu2020-06-05MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 18/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nN-0,4kV, w tym budowę linii kablowych i napowietrznych SN-15kV, budowę linii kablowych i napowietrznych nN-0,4kV, budowę stacji transformatorowych 15/0,4kV kontenerowych, budowę złączy kontenerowych (rozdzielni) SN-15kV i nN-0,4kV na terenie części działek nr ew. 113, 119, 162, 233, 242, 160 położonych w obrębie geodezyjnym 6 - Dziechciniec, gmina Wiązowna, na terenie działki nr ew. 337/9 i części działek nr ew. 339, 340, 342 położonych w obrębie geodezyjnym 18 - Pęclin, gmina Wiązowna oraz na terenie działki nr ew. 134/10 i części działek nr ew. 56, 176, 214, 287/1, 298 położonych w obrębie geodezyjnym 27 - Żanęcin, gmina Wiązownael. menu2020-06-05MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 18/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nN-0,4kV, w tym budowę linii kablowych i napowietrznych SN-15kV, budowę linii kablowych i napowietrznych nN-0,4kV, budowę stacji transformatorowych 15/0,4kV kontenerowych, budowę złączy kontenerowych (rozdzielni) SN-15kV i nN-0,4kV na terenie części działek nr ew. 113, 119, 162, 233, 242, 160 położonych w obrębie geodezyjnym 6 - Dziechciniec, gmina Wiązowna, na terenie działki nr ew. 337/9 i części działek nr ew. 339, 340, 342 położonych w obrębie geodezyjnym 18 - Pęclin, gmina Wiązowna oraz na terenie działki nr ew. 134/10 i części działek nr ew. 56, 176, 214, 287/1, 298 położonych w obrębie geodezyjnym 27 - Żanęcin, gmina Wiązownael. menu2020-06-05MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 18/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nN-0,4kV, w tym budowę linii kablowych i napowietrznych SN-15kV, budowę linii kablowych i napowietrznych nN-0,4kV, budowę stacji transformatorowych 15/0,4kV kontenerowych, budowę złączy kontenerowych (rozdzielni) SN-15kV i nN-0,4kV na terenie części działek nr ew. 113, 119, 162, 233, 242, 160 położonych w obrębie geodezyjnym 6 - Dziechciniec, gmina Wiązowna, na terenie działki nr ew. 337/9 i części działek nr ew. 339, 340, 342 położonych w obrębie geodezyjnym 18 - Pęclin, gmina Wiązowna oraz na terenie działki nr ew. 134/10 i części działek nr ew. 56, 176, 214, 287/1, 298 położonych w obrębie geodezyjnym 27 - Żanęcin, gmina Wiązownael. menu2020-06-05MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 18/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznych SN-15kV i nN-0,4kV, w tym budowę linii kablowych i napowietrznych SN-15kV, budowę linii kablowych i napowietrznych nN-0,4kV, budowę stacji transformatorowych 15/0,4kV kontenerowych, budowę złączy kontenerowych (rozdzielni) SN-15kV i nN-0,4kV na terenie części działek nr ew. 113, 119, 162, 233, 242, 160 położonych w obrębie geodezyjnym 6 - Dziechciniec, gmina Wiązowna, na terenie działki nr ew. 337/9 i części działek nr ew. 339, 340, 342 położonych w obrębie geodezyjnym 18 - Pęclin, gmina Wiązowna oraz na terenie działki nr ew. 134/10 i części działek nr ew. 56, 176, 214, 287/1, 298 położonych w obrębie geodezyjnym 27 - Żanęcin, gmina Wiązownael. menu2020-06-05UTWORZENIE
Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Komisji Budżetowej, a także Komisji Gospodarczej oraz Komisji Planowania i Strategii Rozwojuel. menu2020-06-05MODYFIKACJA
Informacja o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, Komisji Budżetowej, a także Komisji Gospodarczej oraz Komisji Planowania i Strategii Rozwojuel. menu2020-06-05MODYFIKACJA
brak danychdokument2020-06-05MODYFIKACJA
brak danychdokument2020-06-05MODYFIKACJA
brak danychel. menu2020-06-05USUNIĘCIE
brak danychdokument2020-06-05MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>

 
 
ilość odwiedzin: 9398186

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X