Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Sobota 29.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
NazwaTypDataOperacja
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 7/2020 z dnia 25.02.2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej Dz 225mm z hydrantami ppoż. Dn 80 o długości 100mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 o długości 105 mb z odgałęzieniami Dz 160mm w ul. Ustronnej na terenie działki nr ew.: 375 położonej w obrębie geodezyjnym 5 - Duchnów, gmina Wiązowna oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 o długości 485 mb z odgałęzieniami Dz 160 mm w ul. Spacerowej na terenie działki nr ew. 214/5 położonej w obrębie geodezyjnym 5 - Duchnów, gmina Wiązowna.el. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 7/2020 z dnia 25.02.2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej Dz 225mm z hydrantami ppoż. Dn 80 o długości 100mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 o długości 105 mb z odgałęzieniami Dz 160mm w ul. Ustronnej na terenie działki nr ew.: 375 położonej w obrębie geodezyjnym 5 - Duchnów, gmina Wiązowna oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 o długości 485 mb z odgałęzieniami Dz 160 mm w ul. Spacerowej na terenie działki nr ew. 214/5 położonej w obrębie geodezyjnym 5 - Duchnów, gmina Wiązowna.el. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 7/2020 z dnia 25.02.2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej Dz 225mm z hydrantami ppoż. Dn 80 o długości 100mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 o długości 105 mb z odgałęzieniami Dz 160mm w ul. Ustronnej na terenie działki nr ew.: 375 położonej w obrębie geodezyjnym 5 - Duchnów, gmina Wiązowna oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 o długości 485 mb z odgałęzieniami Dz 160 mm w ul. Spacerowej na terenie działki nr ew. 214/5 położonej w obrębie geodezyjnym 5 - Duchnów, gmina Wiązowna.el. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 7/2020 z dnia 25.02.2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej Dz 225mm z hydrantami ppoż. Dn 80 o długości 100mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 o długości 105 mb z odgałęzieniami Dz 160mm w ul. Ustronnej na terenie działki nr ew.: 375 położonej w obrębie geodezyjnym 5 - Duchnów, gmina Wiązowna oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 o długości 485 mb z odgałęzieniami Dz 160 mm w ul. Spacerowej na terenie działki nr ew. 214/5 położonej w obrębie geodezyjnym 5 - Duchnów, gmina Wiązowna.el. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 7/2020 z dnia 25.02.2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej Dz 225mm z hydrantami ppoż. Dn 80 o długości 100mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 o długości 105 mb z odgałęzieniami Dz 160mm w ul. Ustronnej na terenie działki nr ew.: 375 położonej w obrębie geodezyjnym 5 - Duchnów, gmina Wiązowna oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 o długości 485 mb z odgałęzieniami Dz 160 mm w ul. Spacerowej na terenie działki nr ew. 214/5 położonej w obrębie geodezyjnym 5 - Duchnów, gmina Wiązowna.el. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 7/2020 z dnia 25.02.2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej Dz 225mm z hydrantami ppoż. Dn 80 o długości 100mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 o długości 105 mb z odgałęzieniami Dz 160mm w ul. Ustronnej na terenie działki nr ew.: 375 położonej w obrębie geodezyjnym 5 - Duchnów, gmina Wiązowna oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 o długości 485 mb z odgałęzieniami Dz 160 mm w ul. Spacerowej na terenie działki nr ew. 214/5 położonej w obrębie geodezyjnym 5 - Duchnów, gmina Wiązowna.el. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 7/2020 z dnia 25.02.2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej Dz 225mm z hydrantami ppoż. Dn 80 o długości 100mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 o długości 105 mb z odgałęzieniami Dz 160mm w ul. Ustronnej na terenie działki nr ew.: 375 położonej w obrębie geodezyjnym 5 - Duchnów, gmina Wiązowna oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 o długości 485 mb z odgałęzieniami Dz 160 mm w ul. Spacerowej na terenie działki nr ew. 214/5 położonej w obrębie geodezyjnym 5 - Duchnów, gmina Wiązowna.el. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 7/2020 z dnia 25.02.2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej Dz 225mm z hydrantami ppoż. Dn 80 o długości 100mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 o długości 105 mb z odgałęzieniami Dz 160mm w ul. Ustronnej na terenie działki nr ew.: 375 położonej w obrębie geodezyjnym 5 - Duchnów, gmina Wiązowna oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 o długości 485 mb z odgałęzieniami Dz 160 mm w ul. Spacerowej na terenie działki nr ew. 214/5 położonej w obrębie geodezyjnym 5 - Duchnów, gmina Wiązowna.el. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 7/2020 z dnia 25.02.2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej Dz 225mm z hydrantami ppoż. Dn 80 o długości 100mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 o długości 105 mb z odgałęzieniami Dz 160mm w ul. Ustronnej na terenie działki nr ew.: 375 położonej w obrębie geodezyjnym 5 - Duchnów, gmina Wiązowna oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 o długości 485 mb z odgałęzieniami Dz 160 mm w ul. Spacerowej na terenie działki nr ew. 214/5 położonej w obrębie geodezyjnym 5 - Duchnów, gmina Wiązowna.el. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 7/2020 z dnia 25.02.2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej Dz 225mm z hydrantami ppoż. Dn 80 o długości 100mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 o długości 105 mb z odgałęzieniami Dz 160mm w ul. Ustronnej na terenie działki nr ew.: 375 położonej w obrębie geodezyjnym 5 - Duchnów, gmina Wiązowna oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 o długości 485 mb z odgałęzieniami Dz 160 mm w ul. Spacerowej na terenie działki nr ew. 214/5 położonej w obrębie geodezyjnym 5 - Duchnów, gmina Wiązowna.el. menu2020-02-25UTWORZENIE
brak danychdokument2020-02-25MODYFIKACJA
brak danychdokument2020-02-25MODYFIKACJA
brak danychdokument2020-02-25MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 6/2020 z dnia 24.02.2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa i długości Lc=45 m na terenie działki nr ew.: 153/17 położonej w obrębie geodezyjnym 21 - Wiązowna Gminna, gmina Wiązownael. menu2020-02-25MODYFIKACJA
brak danychdokument2020-02-25UTWORZENIE
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 6/2020 z dnia 24.02.2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa i długości Lc=45 m na terenie działki nr ew.: 153/17 położonej w obrębie geodezyjnym 21 - Wiązowna Gminna, gmina Wiązownael. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 6/2020 z dnia 24.02.2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa i długości Lc=45 m na terenie działki nr ew.: 153/17 położonej w obrębie geodezyjnym 21 - Wiązowna Gminna, gmina Wiązownael. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 6/2020 z dnia 24.02.2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa i długości Lc=45 m na terenie działki nr ew.: 153/17 położonej w obrębie geodezyjnym 21 - Wiązowna Gminna, gmina Wiązownael. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 6/2020 z dnia 24.02.2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa i długości Lc=45 m na terenie działki nr ew.: 153/17 położonej w obrębie geodezyjnym 21 - Wiązowna Gminna, gmina Wiązownael. menu2020-02-25MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązowna o wydaniu decyzji nr 6/2020 z dnia 24.02.2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa i długości Lc=45 m na terenie działki nr ew.: 153/17 położonej w obrębie geodezyjnym 21 - Wiązowna Gminna, gmina Wiązownael. menu2020-02-25MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>

 
 
ilość odwiedzin: 9040912

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X