Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Sobota 11.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Raport o stanie Gminy Wiązowna za 2019 rok

Spis załączników do Raportu

Realizacja uchwał i stanowisk Rady Gminy Wiązowna

Zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna

Skargi, wnioski i petycje

Strategia Ochrony i Promocji Zdrowia Gminy Wiązowna na lata 2018 - 2025

Strategia Polityki Senioralnej Gminy Wiązowna na lata 2018 - 2025

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Strategia Rozwoju Gminy Wiązowna

Wieloletni program współpracy z organizacjami

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Program opieki nad zwierzętami

Gminny program rewitalizacji

Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Program usuwania azbestu oraz wyborów zawierających azbest na terenie Gminy Wiązowna na lata 2008-2032

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wiązowna na lata 2016 - 2019 z perspektywą do 2023 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko - Wydział Środowiska i Nieruchomości

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Gminny program wspierania rodziny (3 lata, art. 176 i 179 ustawy o wspieraniu rodziny)

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Wiązowna na lata 2018-2022

Gminny program dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny)

Program osłonowy w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020

 


 

 

Wytworzył:
Janusz Budny
Udostępnił:
Edyta Brońka
(2020-05-25 16:29:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Edyta Brońka
(2020-05-25 17:06:22)
 
 
ilość odwiedzin: 9502811

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X