Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Piątek 21.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała nr 144.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok, z późn. zm.

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 145.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019-2033 z późn. zm.

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 146.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2020

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 147.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2.III.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej oraz nadania jej nowego statutu

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 148.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przejęcia dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 149.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Michałówek

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 150.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zakręt

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 151.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Emów

Protokół z głosowania uchwały

Uchwała nr Wa.499.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty zaciąganego przez Gminę Wiązowna zobowiązania dłużnego w kwocie 5.869.000.00 zł na "Zakup Domu Społecznego w Radiówku"


Uchwała nr 152.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna – Sportowa część A”

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 153.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 411/XLVI/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Zakręt - Zachód"

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 154.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiązowna Nr 92.XXV.2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Majdan Północny”

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 155.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Południowy"

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 156.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Wiązowna

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 157.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Wiązowna na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 158.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 159.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w Wiązownie przy ul. Lubelskiej 36

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 160.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 (usługi stomatologiczne)

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 161.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 162.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1.III.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 stycznia 2019 r. w sprawie Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „KARTA DUŻEJ RODZINY”

Protokół z głosowania uchwały

 

Wytworzył:
Renata Falińska
Udostępnił:
Edyta Brońka
(2019-12-11 14:08:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Edyta Brońka
(2020-01-09 11:38:37)
 
 
ilość odwiedzin: 9009606

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X