Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Piątek 21.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała nr 132.XV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok, z późn. zm.

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 133.XV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019-2033 z późn. zm.

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 134.XV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na 2019 rok

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 135.XV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Wiązowna w 2019 roku

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 136.XV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Wiązowna

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 137.XV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie i Sądu Rejonowego w Otwocku

Protokół z głosowania uchwały

Protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyborów głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Otwocku w dniu 29 października 2019 r., na kadencję 2020 - 2023

Protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyborów głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w dniu 29 października 2019 r., na kadencję 2020 - 2023


Uchwała nr 138.XV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 6.LII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania
przedszkolnego przy szkołach podstawowych i przedszkoli oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 139.XV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 140.XV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu oraz odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 141.XV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 45.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 142.XV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Malcanów

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 143.XV.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Protokół z głosowania uchwały

Wytworzył:
Paula Woźnica
Udostępnił:
Edyta Brońka
(2019-11-04 11:09:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Edyta Brońka
(2019-11-04 11:51:10)
 
 
ilość odwiedzin: 9009845

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X