Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Sobota 29.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała nr 115.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok z późn. zm.;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 116.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w/s zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019 - 2033, z późn. zm.;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 117.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w/s zmiany uchwały Nr 91.LVII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiązowna;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 118.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w/s zmiany uchwały Nr 74.IX.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Zakręcie;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 119.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Liliowa;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 120.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza III”;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 121.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w/s zmiany uchwały Nr 255/XXIX/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Polna Bis”;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 122.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w/s przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Dziechciniec;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 123.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w/s przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 124.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w/s stypendiów sportowych;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 125.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w/s zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 126.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w/s zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 127.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w/s udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na poprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 721 w Emowie w postaci wykonania dokumentacji projektowej i budowy sygnalizacji świetlnej;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 128.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w/s zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.

Protokół z głosowania uchwały

Wytworzył:
Bogumiła Majewska
Udostępnił:
Paula Woźnica
(2019-09-27 11:18:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Paula Woźnica
(2019-09-27 11:51:28)
 
 
ilość odwiedzin: 9040803

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X