Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Sobota 30.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad XIII Sesji Rady Gminy Wiązowna zwołanej na 24 września 2019 r.


projekt uchwały nr 1 Rady Gminy Wiązowna zmieniającej Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok z późn. zm.;


projekt uchwały nr 2 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019 - 2033, z późn. zm.;


projekt uchwały nr 3 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmiany uchwały Nr 91.LVII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiązowna;


projekt uchwały nr 4 Rady Gminy Wiązowna w sprawie  zmiany uchwały Nr 74.IX.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Zakręcie;


projekt uchwały nr 5 Rady Gminy Wiązowna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Liliowa;


projekt uchwały nr 6 Rady Gminy Wiązowna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Aktywizacja Gospodarcza III”;


projekt uchwały nr 7 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXIX/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Polna Bis”;


projekt uchwały nr 8 Rady Gminy Wiązowna w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Dziechciniec;


projekt uchwały nr 9 Rady Gminy Wiązowna w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”;


projekt uchwały nr 10 Rady Gminy Wiązowna w sprawie stypendiów sportowych;


projekt uchwały nr 11 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy;


projekt uchwały nr 12 Rady Gminy Wiązowna w sprawie przejęcia dróg powiatowych nr 2702W, 2703W i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych;


projekt uchwały nr 13 Rady Gminy Wiązowna w sprawie przejęcia dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych;


projekt uchwały nr 14 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;


projekt uchwały nr 15 Rady Gminy Wiązowna w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na poprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 721 w Emowie w postaci wykonania dokumentacji projektowej i budowy sygnalizacji świetlnej;


projekt uchwały nr 16 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.

Wytworzył:
Renata Falińska
Udostępnił:
Paula Woźnica
(2019-09-17 12:32:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Paula Woźnica
(2019-09-17 12:47:27)
 
 
ilość odwiedzin: 9376104

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X