Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Sobota 29.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała nr 94.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w/s zmieniająca Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok, z późn. zm.

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 95.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w/s  zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019-2033 z późn. zm.

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 96.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w/s  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 97.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w/s zmiany przebiegu drogi gminnej

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 98.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w/s określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Wiązowna

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 99.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w/s  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna – Żabia”

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 100.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w/s zmiany Uchwały Nr 414/XLVI/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zakręt Północny”

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 101.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zakręt Północny – część A”

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 102.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn."Zakręt Południowy"

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 103.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w/s zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Wiązowna, na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza, których celem jest ograniczenie emisji
zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, w celu realizacji założeń wynikających z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wiązowna 2018-2024

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 104.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w/s zmiany uchwały nr 28.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej emisji dla Gminy Wiązowna 2018 -2024”

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 105.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w/s nadania nazw ulic drogom ogólnie dostępnym, położonym w obrębach geodezyjnych Kruszówiec i Czarnówka

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 106.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w/s nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębach geodezyjnych Bolesławów i Czarnówka

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 107.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wiązowna Gminna

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 108.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pęclin

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 109.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w/s nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Izabela

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 110.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w/s nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 111.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w/s zmiany uchwały Nr 301/XXXIX/06 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 112.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu
wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 113.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w/s przystąpienia Gminy Wiązowna do realizacji projektu pn. „Mam pomysł na siebie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie nr 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 114.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w/s powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Protokół z głosowania uchwały

Wytworzył:
Renata Falińska
Udostępnił:
Izabela Trela
(2019-09-12 11:52:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Paula Woźnica
(2019-09-13 11:17:56)
 
 
ilość odwiedzin: 9040843

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X