Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Sobota 29.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała nr 78.X.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2019 r. w/s udzielenia Wójtowi Gminy Wiązowna wotum zaufania;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 79.X.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2019 r. w/s rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2018 rok;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 80.X.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2019 r. w/s udzielenia Wójtowi Gminy Wiązowna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 81.X.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok z późn. zm.;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 82.X.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2019 r. w/s zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019 - 2033, z późn. zm.;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 83.X.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2019 r. w/s zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Wiązowna w 2019 roku;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 84.X.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2019 r. w/s zmiany uchwały nr 140.LXII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Wiązowna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej – ZADANIE 1 – Termomodernizacja i rozbudowa budynku publicznego przy ul. Lubelskiej 53;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 85.X.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2019 r. w/s wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu, położonego w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 86.X.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2019 r. w/s wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu, położonego w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 87.X.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2019 r. w/s nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Pęclin;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 88.X.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2019 r. w/s wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Pęclin;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 89.X.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2019 r. w/s wyrażenia zgody na utworzenie na terenie gminy Wiązowna w roku 2019 miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 90.X.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2019 r. w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie dotacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU pomiędzy Gminą Wiązowna a Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA), na mocy uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, reprezentowaną przez Head of Departament C, Andreas Boschen w zakresie podpisania Umowy, dotyczącej realizacji projektu budowy punktów dostępu do internetu WiFi4EU;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 91.X.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2019 r. w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna.

Protokół z głosowania uchwały

Wytworzył:
Renata Falińska
Udostępnił:
Paula Woźnica
(2019-06-26 13:04:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Izabela Trela
(2019-06-26 15:49:53)
 
 
ilość odwiedzin: 9040970

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X