Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad X Sesji Rady Gminy Wiązowna zwołanej na 25 czerwca 2019 r.

projekt uchwały nr 1 Rady Gminy Wiązowna w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiązowna wotum zaufania

Raport o stanie gminy


projekt uchwały nr 2 Rady Gminy Wiązowna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2018 rok

Zarządzenie nr 44.67.2019 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2018 rok

Zarządzenie nr 45.68.2019 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia Gminy Wiązowna na dzień 31.12.2018 r.

Zarządzenie nr 46.69.2019 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok

Uchwała Nr Wa.125.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wiązowna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2018 rok


projekt uchwały nr 3 Rady Gminy Wiązowna w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiązowna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Wniosek Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr Wa.200.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wiązowna w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wiązowna za 2018

 


projekt uchwały nr 4 Rady Gminy Wiązowna zmieniająca Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok, z późn. zm.


projekt uchwały nr 5 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18.12.2018 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019-2033 z późn. zm.


projekt uchwały nr 6 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Wiązowna w 2019 rok


projekt uchwały nr 7 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmiany uchwały nr 140.LXII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Wiązowna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej – ZADANIE 1 – Termomodernizacja i rozbudowa budynku publicznego przy ul. Lubelskiej 5


projekt uchwały nr 8 Rady Gminy Wiązowna w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu, położonego w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna;


projekt uchwały nr 9 Rady Gminy Wiązowna w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu, położonego w obrębie geodezyjnym Wiązowna Gminna


projekt uchwały nr 10 Rady Gminy Wiązowna w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Pęclin


projekt uchwały nr 11 Rady Gminy Wiązowna w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Pęclin


projekt uchwały nr 12 Rady Gminy Wiązowna w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie gminy Wiązowna w roku 2019 miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca;


projekt uchwały nr 13 Rady Gminy Wiązowna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie dotacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU pomiędzy Gminą Wiązowna a Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA), na mocy uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską, reprezentowaną przez Head of Departament C, Andreas Boschen w zakresie podpisania Umowy, dotyczącej realizacji projektu budowy punktów dostępu do internetu WiFi4EU


projekt uchwały nr 14 Rady Gminy Wiązowna w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna

Wytworzył:
Renata Falińska
Udostępnił:
Izabela Trela
(2019-06-18 15:54:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Izabela Trela
(2019-06-18 16:29:10)
 
 
ilość odwiedzin: 9400079

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X