Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Sobota 29.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała nr 28.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok z późn. zm.;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 29.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w/s zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019 - 2033, z późn. zm.;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 30.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w/s aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 31.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w/s szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz trybu ich pobierania;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 32.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w/s uchwalenia regulaminu Targowiska Gminnego w Wiązownie "Mój Rynek"

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 33.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w/s upoważnienia Wójta Gminy Wiązowna do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z powierzchni handlowych na obiektach i placach handlowych na terenie Gminy Wiązowna;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 34.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w/s opłaty targowej;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 35.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w/s wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 36.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w/s wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 37.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w/s zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązowna;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 38.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w/s zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązowna;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 39.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w/s określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązowna w 2019 roku;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 40.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w/s określenia sezonu kąpielowego w roku 2019 na terenie gminy Wiązowna;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 41.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w/s zmiany uchwały Nr 142.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kąck;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 42.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w/s nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Góraszka;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 43.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w/s nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wola Ducka;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 44.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w/s nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Boryszew;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 45.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w/s wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 46.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w/s zmiany Uchwały Nr 2.III.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej oraz nadania jej nowego statutu;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 47.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązowna;

Protokół z głosowania uchwały


Uchwała nr 48.VI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 marca 2019 r. w/s przeprowadzenia ponownych wyborów organu jednostki pomocniczej sołectwa Wola Karczewska.

Protokół z głosowania uchwały

Wytworzył:
Renata Falińska
Udostępnił:
Paula Woźnica
(2019-04-02 19:24:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Paula Woźnica
(2019-04-02 19:58:39)
 
 
ilość odwiedzin: 9040939

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X