Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Czwartek 02.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad VI Sesji Rady Gminy Wiązowna zwołanej na 26 marca 2019 r.

projekt uchwały nr 1 Rady Gminy Wiązowna zmieniającej Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok z późn. zm.;


projekt uchwały nr 2 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019 - 2033, z późn. zm.;


projekt uchwały nr 3 Rady Gminy Wiązowna w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;


projekt uchwały nr 4 Rady Gminy Wiązowna w sprawie szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz trybu ich pobierania;


projekt uchwały nr 5 Rady Gminy Wiązowna w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Gminnego w Wiązownie "Mój Rynek";


projekt uchwały nr 6 Rady Gminy Wiązowna w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wiązowna do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z powierzchni handlowych na obiektach i placach handlowych na terenie Gminy Wiązowna;


projekt uchwały nr 7 Rady Gminy Wiązowna w sprawie opłaty targowej;


projekt uchwały nr 8 Rady Gminy Wiązowna w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zakręt;


projekt uchwały nr 9 Rady Gminy Wiązowna w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;


projekt uchwały nr 10 Rady Gminy Wiązowna w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna;


projekt uchwały nr 11 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązowna;


projekt uchwały nr 12 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiązowna;


projekt uchwały nr 13 Rady Gminy Wiązowna w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązowna w 2019 roku;


projekt uchwały nr 14 Rady Gminy Wiązowna w sprawie określenia sezonu kąpielowego w roku 2019 na terenie gminy Wiązowna;


projekt uchwały nr 15 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmiany uchwały Nr 142.LXI.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 października 2014 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kąck;


projekt uchwały nr 16 Rady Gminy Wiązowna w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Góraszka;


projekt uchwały nr 17 Rady Gminy Wiązowna w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wola Ducka;


projekt uchwały nr 18 Rady Gminy Wiązowna w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Boryszew;


projekt uchwały nr 19 Rady Gminy Wiązowna w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego;


projekt uchwały nr 20 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmiany Uchwały Nr 2.III.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej oraz nadania jej nowego statutu;


projekt uchwały nr 21 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązowna.

Wytworzył:
Renata Falińska
Udostępnił:
Paula Woźnica
(2019-03-19 15:08:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Paula Woźnica
(2019-03-25 09:14:25)
 
 
ilość odwiedzin: 9471183

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X