Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Wtorek 19.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

REJESTR ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY WIĄZOWNA 2019 r.

KADENCJA 2018-2023

1

1.24.2019

z 02.01.2019

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań

 

2

2.25.2019

z 02.01.2019

zmiany Zarządzenia Nr 587(142)/10 z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Wiązowna

 

3

3.26.2019

z 02.01.2019

powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych na wykonywanie zadań publicznych

 

4

4.27.2019

z 03.01.2019

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

 

5

5.28.2019

z 07.01.2019

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Przedszkola  „Pod Stumilowym Lasem” w Pęclinie ul. Radosna 74

 

6

6.29.2019

z 07.01.2019

ustalenia składu Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Wiązownie

 

7

7.30.2019

z 10.01.2019

zmian w Uchwale Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok

 

8

8.31.2019

z 14.01.2019

Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wiązowna ws. przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

 

9

9.32.2019

z 15.01.2019

zmiany zarządzenia Nr 12.404.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania Koordynatora i Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Gminy Wiązowna

 

10

10.33.2019

15.01.2019

powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych na wykonywanie w 2019 roku przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Wiązowna

 

 

 

11

11.34.2019

23.01.2019

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiązowna”

 

12

12.35.2019

24.01.2019

powołania Zespołu Doradczego do spraw mieszkaniowych

 

13

13.36.2019

24.01.2019

powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

 

14

14.37.2019

30.01.2019

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych oraz terminy składania dokumentów

 

15

15.38.2019

30.01.2019

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2701W w m. Majdan i Izabela”

 

16

16.39.2019

30.01.2019

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2709W, chodnika na drodze powiatowej Nr 2712W oraz przebudowa ul. Tajemniczej w Michałówku”

 

17

17.40.2019

04.02.2019

zmian w Uchwale Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna

z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały

Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok, z późn.zm.

 

18

18.41.2019

08.02.2019

powołania Koordynatora i Zespołu Roboczego ds. funkcjonowania targowiska gminnego

 

19

19.42.2019

08.02.2019

Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiązownie

 

20

20.43.2019

12.02.2019

zmiany Zarządzenia Nr 587(142)/10 z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Wiązowna

 

21

21.44.2019

12.02.2019

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Gminy Wiązowna”

 

22

22.45.2019

12.02.2019

powołania Zespołu ds. oceny i aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna

 

23

23.46.2019

25.02.2019

ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2019 r. dla pracowników Urzędu Gminy Wiązowna

 

24

24.47.2019

25.02.2019

powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

 

25

25.48.2019

26.02.2019

zatwierdzenia zarządzenia Nr 7/2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w

Wiązownie w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Wiązownie” oraz w „Schemacie organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie”

 

26

26.49.2019

26.02.2019

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „Modernizacja ul. Konwalii w Wiązownie”

 

27

27.50.2019

28.02.2019

zmian w Uchwale Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok, z późn. zm.

 

28

28.51.2019

01.03.2019

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „Przebudowa ul. Tajemniczej w Michałówku- wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi”

 

29

29.52.2019
01.03.2019

wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 137.689.2018 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 19 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Wiązowna

 

30

30.53.2019

01.03.2019

powierzenia stanowiska dyrektora  jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Wiązowna z siedzibą  w Gliniance ul. Napoleońska 53 A

 

31

31.54.2019
04.03.2019

zmiany Zarządzenia Nr 4.27.2019 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawamina 2019 rok

 

32

32.55.2019
05.03.2019

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naborów i wyłonienia kandydatów na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Wiązowna (oferta nr: 1/2019, 2/2019, 3/2019)

 

33

33.56.2019
06.03.2019

ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Wiązowna oraz powołania Komisji Wyborczej ds. wyboru Rady Seniorów Gminy Wiązowna

 

34

34.57.2019
11.03.2019

ustalenia regulaminu dysponowania środkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Wiązowna w 2019 roku

 

35

35.58.2019
12.03.2019

średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu "Senior +"w Woli Karczewskiej ul. Doliny Świdra 6

 

36

36.59.2019 13.03.2019

powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

 

 

Wytworzył:
Janusz Budny
Udostępnił:
Edyta Brońka
(2019-03-18 09:49:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Edyta Brońka
(2019-03-18 09:55:58)
 
 
ilość odwiedzin: 8077637

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X