Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Piątek 05.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie wraz z porządkiem obrad IV Sesji Rady Gminy Wiązowna zwołanej na 29 stycznia 2019 r.

projekt uchwały nr 1 Rady Gminy Wiązowna zmieniającej Uchwałę Nr 15.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok z późn. zm.;


projekt uchwały nr 2 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmian w Uchwale Nr 14.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019 - 2033, z późn. zm.;


projekt uchwały nr 3 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Wiązowna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul. Kwiatowa;


projekt uchwały nr 4 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmiany uchwały Nr 255/XXIX/08 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Polna Bis” zmienionej uchwałą Nr 161.XLVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 września 2017 r.;


projekt uchwały nr 5 Rady Gminy Wiązowna w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna – Gródek bis”, przyjętego uchwałą nr 107.XV.2015 z dnia 29 września 2015 r.;


projekt uchwały nr 6 Rady Gminy Wiązowna w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna Kościelna – Gródek bis”, przyjętego uchwałą nr 89.XXV.2016 z dnia 31 maja 2016 r.;


projekt uchwały nr 7 Rady Gminy Wiązowna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Projektowana I”;


projekt uchwały nr 8 Rady Gminy Wiązowna w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci wybudowanego odcinka drogi;


projekt uchwały nr 9 Rady Gminy Wiązowna w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2702W;


projekt uchwały nr 10 Rady Gminy Wiązowna w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W;


projekt uchwały nr 11 Rady Gminy Wiązowna w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika na drodze powiatowej nr 2712W w Woli Karczewskiej;


projekt uchwały nr 12 Rady Gminy Wiązowna w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna;


projekt uchwały nr 13 Rady Gminy Wiązowna w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;


projekt uchwały nr 14 Rady Gminy Wiązowna w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wiązowna za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną;


projekt uchwały nr 15 Rady Gminy Wiązowna w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;


projekt uchwały nr 16 Rady Gminy Wiązowna w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;


projekt uchwały nr 17 Rady Gminy Wiązowna w sprawie zmian w Uchwale Nr 109.XXVII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Wiązowna oraz nadania jej statutu.

Wytworzył:
Renata Falińska
Udostępnił:
Paula Woźnica
(2019-01-22 13:34:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Paula Woźnica
(2019-02-19 12:11:50)
 
 
ilość odwiedzin: 9397106

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X