Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Niedziela 26.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY WIĄZOWNA 2018 r.

KADENCJA 2018-2023

Numer i data uchwały

Tytuł uchwały w/s

Uwagi/Publikacja

1.I.2018

22.11.2018

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wiązowna;

 

2.I.2018

22.11.2018

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wiązowna;

 

3.I.2018

22.11.2018

powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej;

 

4.I.2018

22.11.2018

powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

 

5.I.2018

22.11.2018

powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych;

 

6.I.2018

22.11.2018

powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Planowania i Strategii Rozwoju;

 

7.I.2018

22.11.2018

powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Budżetowej;

 

8.I.2018

22.11.2018

powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Gospodarczej;

 

9.I.2018

22.11.2018

powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Inwestycyjnej;

 

10.I.2018

22.11.2018

ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wiązowna;

 

11.II.2018

18.12.2018

zmiany uchwały Nr 200.LI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2018 rok z późn. zm.;

 

12.II.2018

18.12.2018

zmiany uchwały Nr 199.LI.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2018 - 2033, z późn. zm.;

 

13.II.2018

18.12.2018

ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na 2018 rok;

 

14.II.2018

18.12.2018

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązowna na lata 2019 – 2033;

 

15.II.2018

18.12.2018

uchwały budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok;

 

16.II.2018

18.12.2018

ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie na 2019 rok;

 

17.II.2018

18.12.2018

dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna.

 

18.II.2018

18.12.2018

wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

 

19.II.2018

18.12.2018

wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

 

20.II.2018

18.12.2018

przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji;

 

21.II.2018

18.12.2018

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów;

 

22.II.2018

18.12.2018

nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów;

 

23.II.2018

18.12.2018

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości;

 

24.II.2018

18.12.2018

gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2019;

 

25.II.2018

18.12.2018

przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych sołectw i osiedli w Gminie Wiązowna.

 

26.II.2018

18.12.2018

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023;

 

27.II.2018

18.12.2018

szczegółowych warunków ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +” w Woli Karczewskiej oraz trybu ich pobierania;

 

28.II.2018

18.12.2018

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna;

 

29.II.2018

18.12.2018

przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wiązowna;

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Edyta Brońka
(2018-12-28 11:16:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Edyta Brońka
(2018-12-28 11:18:59)
 
 
ilość odwiedzin: 8253087

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X