Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Piątek 28.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

PORZĄDEK OBRAD XXXIII Sesji Rady Gminy Wiązowna zwołanej na wtorek 20 grudnia 2016 r.


Projekt Uchwały nr 1 w/s zmian w uchwale Nr 157.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22.XII.2015 r. – uchwała budżetowa Gminy Wiązowna na 2016 rok z późn. zm. + Uzasadnienie, + Załącznik nr 1, + Załącznik nr 3, + Tabela nr 2a, + Tabela nr 3, + Tabela nr 4, + Tabela nr 6, + Tabela nr 7, + Tabela nr 8, + Tabela nr 9


Projekt Uchwały nr 2 w/s zmian w uchwale Nr 156.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22.XII.2015 r. w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2016-2029 z późn. zm.


Projekt uchwały nr 3 w/s ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie w 2016 roku


Projekt Uchwały nr 4 w/s ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2016 nie wygasają z upływem roku budżetowego


Projekt Uchwały nr 5 w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2017-2029


Projekt Uchwały nr 6 w/s Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2017 rok


Projekt Uchwały nr 7 w/s ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie w 2017 roku


Projekt Uchwały nr 8 w/s wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego


Projekt Uchwały nr 9 w/s wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego


Projekt Uchwały nr 10 w/s wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego


Projekt Uchwały nr 11 w/s wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego


Projekt Uchwały nr 12 w/s wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego


Projekt Uchwały nr 13 w/s wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego


Projekt Uchwały nr 14 w/s zmiany uchwały Nr 110.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Woli Karczewskiej


Projekt Uchwały nr 15 w/s Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna na rok 2017


Projekt Uchwały nr 16 w/s przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wiązowna na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko + Załącznik


Projekt Uchwały nr 17 w/s wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w obr. geod. Czarnówka gm. Wiązowna na nieruchomość położoną w obr. geod. Wiązowna Kościelna gm. Wiązowna oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego


Projekt Uchwały nr 18 w/s zmiany uchwały Nr 85.XXV.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości


Projekt Uchwały nr 19 w/s wyrażenia zgody na bezprzetargowe użyczenie gruntu, położonego w miejscowości Wiązowna, stanowiącego własność Gminy Wiązowna


Projekt Uchwały nr 20 w/s trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.

Wytworzył:
Renata Falińska
Udostępnił:
Małgorzata Kąkol
(2016-12-14 09:24:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Kąkol
(2016-12-14 09:42:31)
 
 
ilość odwiedzin: 9036938

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X