Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 105.586.2014 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2014 roku ws. w/s informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 roku

- Załącznik nr 1 - Informacja opisowa Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 r.

- Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych na dzień 30 czerwca 2014 r.

- Załącznik nr 3 - Dochody iz opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska na dzień 30.06.2014 r.

- Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych na dzień 30 czerwca 2014 r.

- Załącznik nr 5 - Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych - stan na 30 czerwca 2014 r.

- Załącznik nr 6 - Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na dzień 30 czerwca 2014 r.

- Załącznik nr 7 - Plan i wykonanie wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramah funduszu sołeckiego w 2014 r. na 30.06.2014 r. /w zł/

- Załącznik nr 8 - Realizacja dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 30 czerwca 2014 r.

- Załącznik nr 9 - Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna na dzień 30.06.2014 r.

- Załącznik nr 10 - Zestawienie dotacji udzielonych dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych na 30 czerwca 2014 r.

- Załącznik nr 11 - Przychody i rozchody budżetu na 30 czerwca 2014 r.

- Załącznik nr 12  - Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji stan na 30.06.2014 r.

- Załącznik nr 13 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2014 r.

Załącznik nr 14 - Przychody i wydatki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie od 01.01.2013 do 30.06.2014,

- Załącznik nr 15  - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury: Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna na dzień 30.06.2014 r.,

- Załącznik nr 16 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury: Gminny Ośrodek Kultury  na dzień 30.06.2014 r.


Uchwała Nr Wa.320.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Wiązowna informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna za pierwsze półrocze 2014 roku

Wytworzył:
Anna Bętkowska
Udostępnił:
Lidia Piotrowska
(2014-08-29 14:49:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Lidia Piotrowska
(2014-10-13 11:47:57)
 
 
ilość odwiedzin: 9399946

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X