Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Czwartek 21.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 41.523.2014 z dnia 27 marca 2014 roku ws. przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok


Zarządzenie nr 42.524.2014 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2014 roku ws. ustanowienia w Urzędzie Gminy Wiązowna procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013


Zarządzenie nr 43.525.2014 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2014 roku ws. zatwierdzenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014 rok, po zmianach / wraz z załącznikiem


Zarządzenie nr 44.526.2014 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 3 kwietnia 2014 roku ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie, ul. Kościelna 20.

Załącznik Ogłoszenie o konkursie


Zarządzenie nr 45.527.2014 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 4 kwietnia 2014 roku ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Gminy Wiązowna.


Zarządzenie  Nr  46.528.2014 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 09 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie układu komunikacyjnego na terenie Gminy Wiązowna

- ankieta konsultacyjna word ;


Zarządzenie  Nr  47.529.2014 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 15 kwietnia 2014 r. ws. powołania Komisji Konkursowej zadania "Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT" w ramach projektu pn."Edukacja ekologiczna w Gminie Wiązowna"


Zarządzenie  Nr  48.530.2014 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiązowna

- ankieta konsultacyjna word ;


Zarządzenie  Nr  49.531.2014 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu dysponowania środkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Wiązowna w 2014 roku


Zarządzenie nr 50.532.2014 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 15 kwietnia 2014 roku ws. powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację i rozbudowę budynku komunalnego na cele oświatowe"

Wytworzył:
Anna Bętkowska
Udostępnił:
Lidia Piotrowska
(2014-03-31 12:03:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Lidia Piotrowska
(2014-05-07 10:26:52)
 
 
ilość odwiedzin: 8708082

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X