Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Środa 15.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała nr 158.XLIX.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2013 r. ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2014-2029 r.

+ Załącznik nr 1 - wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązowna na lata 2014-2029 r

+ Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF ;

 Uchwała Nr Wa.48.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2014 r.,  ws. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wiązowna 

- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=542

Uchwała nr 159.XLIX.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Gminy Wiązowna na 2014 rok + uzasadnienie

+ Załącznik nr 1 - dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

+ Załącznik nr 2 - plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych  na 2014 rok

+ Załącznik nr 3 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok

- Tabela nr 1 - prognoza dochodów Gminy Wiązowna na 2014 rok

- Tabela nr 2 - wydatki budżetu Gminy Wiązowna na 2014 rok

- Tabela nr 2a - plan wydatków majątkowych na 2014 rok

- Tabela nr 3 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

- Tabela nr 4 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

- Tabela nr 5 - dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna

- Tabela nr 6 - dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska

- Tabela nr 7 - dochody i wydatki z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy

- Tabela nr 8 - dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- Tabela nr 9 - dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w gminie Wiązowna

- Tabela nr 10 - plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r..

 Uchwała Nr Wa.49.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2014 r.,  ws. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Wiązowna na rok 2014

- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=543

 

Wytworzył:
Rada Gminy
Udostępnił:
Lidia Piotrowska
(2013-12-27 12:45:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Lidia Piotrowska
(2014-02-12 13:33:33)
 
 
ilość odwiedzin: 9516127

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X