Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Czwartek 02.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 134.455.2013 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 15 listopada 2013 r. w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2013-2029 r. wraz z  projektem uchwały Rady Gminy i  objaśnieniami przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2013-2029

+ Załącznik nr 1 - wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązowna na lata 2013-2029 r. 

+ Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF 

Autopoprawka do projektu uchwały z dnia 15.11.2013r. ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2013-2029 ;

Uchwała nr Wa 416.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2013 r., w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wiązowna projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2014 - 2029


Zarządzenie Nr 135.456.2013 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 15 listopada 2013 r. w/s projektu uchwały budżetowej Gminy Wiązowna na 2014 rok

+ Załącznik nr 1 - dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

+ Załącznik nr 2 - plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych  na 2014 rok

+ Załącznik nr 3 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok

- Tabela nr 1 - prognoza dochodów Gminy Wiązowna na 2014 rok

- Tabela nr 2 - wydatki budżetu Gminy Wiązowna na 2014 rok

- Tabela nr 2a - plan wydatków majątkowych na 2014 rok

- Tabela nr 3 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

- Tabela nr 4 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

- Tabela nr 5 - dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna

- Tabela nr 6 - dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska

- Tabela nr 7 - dochody i wydatki z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy

- Tabela nr 8 - dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- Tabela nr 9 - dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w gminie Wiązowna

- Tabela nr 10 - Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.

Autopoprawka do projektu Uchwały Budżetowej na 2014 rok ;

Opinia Komisji Budżetowej o projekcie budżetu na 2014 rok;

Uzupełnienie do Autoporawki do projektu Uchwały Budżetowej na 2014 rok ;

Uchwała nr Wa.415.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2013 roku w/s 1. opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wiązowna projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok, 2. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Wiązowna na 2014 rok

 


 

Wytworzył:
Anna Bętkowska
Udostępnił:
Lidia Piotrowska
(2013-11-18 09:27:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Lidia Piotrowska
(2014-01-03 13:35:54)
 
 
ilość odwiedzin: 9471157

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X