Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Poniedziałek 06.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr  116.XXXIV.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2012 r.  ws.  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2013-2029:

- Załącznik nr 1 - wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązowna na lata 2012-2029 r. 

Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF 

Uchwała Nr Wa.59.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2013 r.,  ws. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wiązowna 

 

jednolity identyfikator aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1365

Uchwała Nr  117.XXXIV.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2012 r.  ws.  uchwalenia budżetu na rok 2013 rok:

- Załącznik nr 1 - dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

- Załącznik nr 2 - plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych  na 2013 rok

- Załącznik nr 3 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok

- Tabela nr 1 - prognoza dochodów Gminy Wiązowna na 2013 rok

- Tabela nr 2 - wydatki budżetu Gminy Wiązowna na 2013 rok

- Tabela nr 2a - plan wydatków majątkowych na 2013 rok

- Tabela nr 3 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

- Tabela nr 4 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

- Tabela nr 5 - dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna

- Tabela nr 6 - dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska

- Tabela nr 7 - dochody i wydatki z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy

- Tabela nr 8 - dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- Tabela nr 9 - dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w gminie Wiązowna

Uchwała Nr Wa.60.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2013 r.,  ws. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Wiązowna na rok 2013

 

jednolity identyfikator aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1366

 

Wytworzył:
Anna Bętkowska
Udostępnił:
Lidia Piotrowska
(2012-12-31 09:45:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Lidia Piotrowska
(2013-02-11 11:37:34)
 
 
ilość odwiedzin: 9481910

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X