Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Środa 15.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 118.291.2012 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 15 listopada 2012 r. w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2013-2029 r. wraz z  projektem uchwały Rady Gminy i  objaśnieniami przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2013-2020

+ Załącznik nr 1 - wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązowna na lata 2013-2029 r. 

+ Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF 


Uchwała nr Wa 432.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2012 r., w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wiązowna projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2013 - 2029


 

Zarządzenie Nr 119.292.2012 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 15 listopada 2012 r. w/s projektu uchwały budżetowej Gminy Wiązowna na 2013 r. wraz z  projektem uchwały Rady Gminy i objaśnieniami do projektu budżetu na 2013 rok

+ Załącznik nr 1 - dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

+ Załącznik nr 2 - plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych  na 2013 rok

+ Załącznik nr 3 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok

- Tabela nr 1 - prognoza dochodów Gminy Wiązowna na 2013 rok

- Tabela nr 2 - wydatki budżetu Gminy Wiązowna na 2013 rok

- Tabela nr 2a - plan wydatków majątkowych na 2013 rok

- Tabela nr 3 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

- Tabela nr 4 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

- Tabela nr 5 - dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna

- Tabela nr 6 - dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska

- Tabela nr 7 - dochody i wydatki z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy

- Tabela nr 8 - dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- Tabela nr 9 - dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w gminie Wiązowna


 

Uchwała nr Wa.433.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2012 roku w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wiązowna projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok

Wytworzył:
Anna Bętkowska
Udostępnił:
Lidia Piotrowska
(2012-11-16 09:58:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Lidia Piotrowska
(2012-12-19 11:26:37)
 
 
ilość odwiedzin: 9516290

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X