Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Środa 15.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 93.264.2012 z dnia 30 sierpnia 2012r., w/s informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012 roku

-Załącznik nr 1 - Informacja opisowa Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 r.

- Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych na dzień 30 czerwca 2012 r.

- Załącznik nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych na 30 czerwca 2012 r.

- Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych - stan na 30 czerwca 2012 r.

- Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu na 30 czerwca 2012 r.

- Załącznik nr 6 - Zestawienie zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji stan na 30.06.2012 r.

- Załącznik nr 7 - Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 30 czerwca 2012 r.

- Załącznik nr 8 - Realizacja dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 30 czerwca 2012 r.

- Załącznik nr 9 - Zestawienie dotacji udzielonych dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych na 30 czerwca 2012 r.

- Załącznik nr 10 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2012 r.

- Załączniki od nr 11 do nr 13 - Przychody i wydatki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie od 01.01.2012 do 30.06.2012, - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury: Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna na dzień 30.06.2012 r.,- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury: Gminny Ośrodek Kultury  na dzień 30.06.2012 r.

Uchwała Nr Wa.279.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 września 2012 roku w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna za pierwsze półrocze 2012 roku

 

jednolity identyfikator aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=6747

 

Wytworzył:
Anna Bętkowska
(2012-08-30)
Udostępnił:
Lidia Piotrowska
(2012-09-03 12:01:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Lidia Piotrowska
(2013-01-10 09:31:54)
 
 
ilość odwiedzin: 9516174

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X