Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Środa 15.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała Nr 113.XIX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2011r., w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2011-2024

 

+ Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązowna wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2024

 

+ Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

jednolity identyfikator aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=158

Uchwała Nr Wa.48.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2012 r.,  ws. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wiązowna 


Uchwała Nr 114.XIX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2011r., Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2012 rok

 

+ Załącznik nr 1 do Uchwały - Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należacym i nienależącym do sektora finansów publicznych

 

+Załącznik nr 2 do Uchwały - Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012r.

 

+ Załącznik nr 3 do Uchwały - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012r.

 

Tabela nr 1 - Prognoza dochodów Gminy Wiązowna na 2012 rok

 

Tabela nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Wiązowna na 2012 rok

 

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych w 2012 roku

 

Tabela nr 3 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

 

Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

 

Tabela nr 5 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna

 

Tabela nr 6 - Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska

 

Tabela nr 7 i 8 - Tabela 7 -Dochody i wydatki z dotacji na realizacje własnych zadań bieżących gminy

                         Tabela 8- Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

jednolity identyfikator aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2012&poz=159

 

Uchwała Nr Wa.48.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2012 r.,  ws. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wiązowna 

Wytworzył:
Monika Sokołowska
Udostępnił:
Lidia Piotrowska
(2011-12-29 15:43:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Lidia Piotrowska
(2012-02-10 14:13:12)
 
 
ilość odwiedzin: 9516360

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X