Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Poniedziałek 06.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 Zarządzenie Nr 125.140.2011 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 14 listopada 2011 r. w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2012-2024 r.

+ projekt uchwały Rady Gminy

+ objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2012-2015 i prognoza kwoty długu na lata 2012-2024

+ Załącznik nr 1 - wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązowna na lata 2012-2015 r. wraz z  prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2012-2024

+ Załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF 


 

Uchwała nr Wa 434.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011 r., w/s wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wiązowna projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2011 - 2024


 Zarządzenie Nr 126.141.2011 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 14 listopada 2011 r. w/s projektu uchwały budżetowej Gminy Wiązowna na 2012 r.

+ projekt uchwały Rady Gminy wraz z objaśnieniem do projektu budżetu na 2012 rok

+ Załącznik nr 1 - dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

+ Załącznik nr 2 - plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych  na 2012 rok

+ Załącznik nr 3 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok

- Tabela nr 1 - prognoza dochodów Gminy Wiązowna na 2012 rok

- Tabela nr 2 - wydatki budżetu Gminy Wiązowna na 2012 rok

- Tabela nr 2a - plan wydatków majątkowych na 2012 rok

- Tabela nr 3 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

- Tabela nr 4 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

- Tabela nr 5 - dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna

- Tabela nr 6 - dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska

- Tabela nr 7 - dochody i wydatki z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy

- Tabela nr 8 - dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego


+ autopoprawka 


Uchwała nr Wa.435.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011 roku w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wiązowna projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok

Wytworzył:
Anna Bętkowska
Udostępnił:
Lidia Piotrowska
(2011-11-15 15:36:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Lidia Piotrowska
(2011-12-22 13:22:48)
 
 
ilość odwiedzin: 9481954

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X