Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Poniedziałek 06.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Zarządzenie nr 97.112.2011 z dnia 30 sierpnia 2011r., w/s informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2011r.

- jednolity identyfikator aktu http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/ActDetails.aspx?year=2011&poz=5573

- Wykaz załączników

- Załącznik nr 1 - Informacja opisowa Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011r.

- Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych na dzień 30 czerwca 2011r.

- Załącznik nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych na 30 czerwca 2011r.

- Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu na 30 czerwca 2011r.

- Załącznik nr 5 - Zestawienie zaciągniętych pożyczek i kredytów wg. stanu na 30.06.2011r.

- Załącznik nr 6 - Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 30 czerwca 2011r.

- Załącznik nr 7 - Realizacja dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

- Załącznik nr 8 - Zestawienie dotacji udzielonych dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 30 czerwca 2011r.

- Załącznik nr 9 - Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych - stan na 30 czerwca 2011r.

- Załącznik nr 10 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30.06.2011r.

- Załącznik nr 11 - Przychody i wydatki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie od 01.01.2011 do 30.06.2011

- Załącznik nr 12 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji Kultury: Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna na dzień 30.06.2011r.

- Załącznik nr 13 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury na dzień 30.06.2011r.

Uchwała Nr 312/W/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 września 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Wiązowna informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna za pierwsze półrocze 2011 roku

Wytworzył:
Anna Bętkowska
(2011-08-30)
Udostępnił:
Lidia Piotrowska
(2011-08-31 12:18:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Lidia Piotrowska
(2011-11-30 16:01:15)
 
 
ilość odwiedzin: 9481871

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X