Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Czwartek 02.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Uchwała Nr 29/VII/11 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 lutego 2011r., Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2011r.

 

Tabela nr 1 - Prognoza dochodów Gminy Wiązowna na 2011 rok

 

Tabela nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Wiązowna na 2011 rok

 

Tabela nr 2a - Plan wydatków majątkowych w 2011 roku

 

Tabela nr 3 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

 

Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

 

Tabela nr 5 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

 

Tabela nr 6 - Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska

 

Tabela nr 7 - Dochody i wydatki z dotacji na realizacje własnych zadań bieżących gminy

 

Tabela nr 8 - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

+ Załącznik nr 1 do Uchwały - Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należacym i nienależącym do sektora finansów publicznych

 

+ Załącznik nr 2 do Uchwały - Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011r.

 

+ Załącznik nr 3 do Uchwały - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011r.

 


 

Uchwała Nr 28/VII/11 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 lutego 2011r., w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2011-2024

 

+ Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązowna wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2024

 

+ Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć

 


 

Uchwała Nr 110/W/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 marca 2011r., w/s wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wiązowna

 

Uchwała Nr 111/W/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 marca 2011r., dot. opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Wiązowna na rok 2011

 

Wytworzył:
Monika Sokołowska
Udostępnił:
Małgorzata Kąkol
(2011-03-08 14:18:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Kąkol
(2011-06-07 13:05:22)
 
 
ilość odwiedzin: 9471029

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X