Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wiązowna
Herb Wiązowna

Czwartek 02.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Autopoprawka Wójta Gminy Wiązowna do projektu budżetu na rok 2011,

 

Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Wiązowna

+ Załącznik nr 1 - dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

+ Załącznik nr 2 - plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych  na 2011 rok

+ Załącznik nr 3 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok

 

- Tabela nr 1 - prognoza dochodów na 2011 rok

- Tabela nr 2 - wydatki budżetu na 2011 rok

- Tabela nr 2a - plan wydatków majątkowych na 2011 rok

- Tabela nr 3 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

- Tabela nr 4 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

- Tabela nr 5 - dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- Tabela nr 6 - dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska

- Tabela nr 7 - dochody i wydatki z dotacji na realizację bieżących zadań własnych gminy

- Tabela nr 8 - dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

 

Uchwała nr 292/W/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010 roku w/s opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wiązowna projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania planowego deficytu Gminy Wiązowna na 2011 rok

 


 

Projekt:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wiązowna na lata 2011 - 2024

+ Załącznik nr 1

+ Załącznik nr 2

 

Uchwała nr 293/W/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010r., w/s wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wiązowna projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2011 - 2024

 

Wytworzył:
Anna Bętkowska
Udostępnił:
Małgorzata Kąkol
(2011-02-11 09:42:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Małgorzata Kąkol
(2011-06-07 12:42:58)
 
 
ilość odwiedzin: 9471047

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X